Rensa spisfläkt/imkanal

De vanligaste brandorsakerna i bostäder:

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen
och den glömda spisen och spisfläkten är den i särklass vanligaste direkta brandorsaken.

Rekommendation från brandförsvaret:

De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras
av dig själv genom kunskap och rutin.
Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.