Rensa ventilation

Det är viktigt att ventilationen är ordentligt rengjord för att man ska kunna ha en god inomhusmiljö. Att det är rent är viktigt för att hemmet ska må bra, och inte minst för att vi som bor där ska hålla oss friska. Om man inte underhåller ventilationen ordentligt är risken stor att mögel och fuktskador uppstår, och det kan gå fort. Det gör att risken för huvudvärk, allergi och astma ökar.

Det är inte ovanligt att privatpersoner skjuter upp rengöring av ventilation för att det fungerar just nu. Men smuts i luftsystemen innebär inte bara till en sämre hemmiljö utan även till högre energiförbrukning och slitage.

Att rengöra ventilationen är en bra investering för ditt hem, din hälsa och din plånbok, då du långsiktigt minskar energikostnaderna.

Hur ofta du behöver rengöra ventilationskanalerna i din bostad beror till stor del på vilket system du har. Några års mellanrum brukar vara lagom intervall. Vi kan hjälpa dig att reda ut hur ofta du behöver rengöra din ventilation.

Rensa spisfläkt/imkanal

De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen och spisfläkten är den i särklass vanligaste direkta brandorsaken.

Rekommendation från brandförsvaret:

De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras
av dig själv genom kunskap och rutin.
Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.